Kliniske studier vedrørende akut og kronisk tromboembolisk sygdom

Vigtige studier

Xarelto® er den første orale, direkte faktor Xa-hæmmer - en generation af antikoagulantia til forebyggelse og behandling af akut og kronisk tromboembolisk sygdom. Xarelto® er godkendt til forebyggelse af apopleksi hos voksne med atrieflimren og en eller flere risikofaktorer, til behandling af DVT og LE forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne, til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne med CAD/PAD med høj risiko for iskæmiske hændelser. Det er også godkendt til behandling af LE og forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne, til forebyggelse af VTE hos voksne, som får foretaget elektiv hofte- eller og, i kombination med standard antitrombocytbehandling, til sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter AKS med forhøjede hjertemarkøret, som ikke tidligere har haft apopleksi/TIA i kombination med standard antitrombocytbehandling.1

xantus-pooled

A Pooled Analysis of the Global XANTUS Programme

Real world, prospective, observational studies for stroke prevention in patients with atrial fibrillation.

Læs mere
einstein-choice

A Study of Flexible Dosage in Extended PE/DVT Treatment

Comparing the efficacy and safety of Xarelto 10 mg and 20 mg vs aspirin for the extended treatment of recurrent VTE beyond 12 months of anticoagulation therapy.

Læs mere

Referencer

Authentication Modal