Information til patienter, pårørende og sundhedspersonale

Forklaring af dyb venetrombose

En dyb venetrombose (DVT) er en blodprop, som er opstået i en af de dybe vener i benets muskler. Man kalder det også for en veneblodprop. For det meste er blodets evne til at størkne (koagulere) nyttig, fordi der herved dannes en prop (fx en sårskorpe), som redder os fra at forbløde fra et mindre sår. Undertiden udløses kroppens egen størkningsproces imidlertid på uheldig vis, og det kan betyde, at der dannes en veneblodprop uden, at formålet er at forebygge et blodtab. Operation, kræft, immobilitet, fedme, rygning og graviditet er alle velkendte risikofaktorer for dannelse af en sådan veneblodprop.

Uanset årsagen kan en veneblodprop have så betydelig en størrelse, at den virker som en form for dæmning i venen og hindre blodet i at løbe videre. Et sådan tilfælde kan forårsage symptomer som et hævet ben, rødme, varme og/eller smerter. Værre er det, at en del af blodproppen kan løsrive sig fra oprindelsesstedet i venen og blive ført videre til lungerne via hjertet. Herved opstår en lungeblodprop.

< class="coh-heading description-video-title ssa-instance-3f1b07590537fdf2b6e390f53ee1455e coh-ce-cpt_video_player-b2b6571e" > Why a Blood Clot is Serious
YYMMDD Author/Uploaded by

Forklaring af lungeemboli

Lungeemboli (LE) er en af de mest alvorlige følger af en veneblodprop, omend det er muligt at få en lungeblodprop uden tidligere at have haft en veneblodprop. Når en lungeemboli forekommer efter en veneblodprop, sker det ved at hele blodproppen, eller oftere er det en del af blodproppen, løsriver sig fra oprindelsesstedet i venen i benet og føres videre med blodomløbet til hjertet og derefter videre til lungerne. I starten transporteres blodproppen via større blodkar, men når den når til lungerne, reduceres blodkarrene i størrelse. Blodkarrene forgrener og deler sig nemlig for at dække lungernes store overfladeområde, således at livsgivende ilt kan optages. På et tidspunkt vil blodproppen nå et blodkar med for lille en diameter til. at den kan passere. Herved forhindres blodet i at løbe videre til de områder af lungerne, som det enkelte blodkar normalt forsyner og iltforsyningen aflukkes for en del af lungerne. Derved opstået en lungeblodprop, og den kan have dødelige følger. Det er derfor vigtigt, at kende og være opmærksom på symptomerne, som kan være åndenød, brystsmerter, blodigt opspyt og bankende hjerte.

Det er vigtigt, at en veneblodprop behandles hurtigt og effektivt, og at du efterfølgende får en forebyggende behandling mod nye vene- og/eller lungeblodpropper. Hvis du tidligere har haft en lungeblodprop, er din risiko for et nyt tilfælde øget og forebyggende behandling er særligt vigtigt.

Hvis du har symptomer på en lungeblodprop, skal du ikke tøve!

Du skal straks ringe 112.

Behandling af LE og DVT samt forebyggelse af recidiv

Behandling af lungeblodprop og veneblodprop samt forebyggelse af nye lunge-/veneblodpropper
Behandlingen af lungeblodprop og veneblodprop har til formål at forebygge dannelsen af yderligere blodpropper samtidig med at hjælpe kroppen til selv at opløse den eksisterende blodprop. De lægemidler, som benyttes til at behandle blodpropper, kaldes antikoagulanter eller blodfortyndende lægemidler, fordi de påvirker blodets evne til at størkne. Deres virkningsmekaniske består af en kompleks proces af mange trin, som forekommer i en bestemt rækkefølge. Ved at hæmme et eller flere af disse trin, kan man reducerer risikoen for nye blodpropper.


Spørg din læge, hvis du ønsker yderligere information.

 

PP-XAR-DK-0619-1

Authentication Modal