Xarelto til forlænget behandling af VTE: Rationale for og resultater fra EINSTEIN CHOICE-studiet

Xarelto vs. ASA til forlænget antikoagulationsbehandling af VTE: Rationale bag og resultater fra EINSTEIN CHOICE-studiet

2022-03-07 Bayer

Opsummering af EINSTEIN CHOICE-studiet med Xarelto til forlænget behandling

Authentication Modal