Fase IV-studiet, XANTUS. Xarelto til AFLI i klinisk praksis.

XANTUS-webcast 2015: Xarelto til forebyggelse af apopleksi ved atrieflimren (fase IV-studiet XANTUS)

2022-03-01 Bayer

XANTUS: Lav frekvens af blødning og apopleksi i et prospektivt observationsstudie med AFLI-patienter i klinisk praksis, som fik Xarelto som forebyggende behandling af apopleksi

Authentication Modal