Tilgængelige behandlingsstrategier for at stoppe eller reducere blødning blandt patienter, der er i behandling med antikoagulantia1

  • NOAK har fordelen af korte halveringstider sammenlignet med VKA2-10
  • De fleste blødningshændelser kan håndteres med konservative, standardiserede kliniske  foranstaltninger.1,7-13
  • I de sjældne tilfælde, hvor der opstår en livstruende blødning, skal livreddende behandling af patienten ved brug af strategier herfor prioriteres. I henhold til de seneste internationale retningslinjer skal det overvejes at bruge en ikke-specifik modgift med bredt virkeområde, såsom PCC, såvel som en specifik antidot, hvis tilgængelig.1

Hold dig opdateret om nyt fra Bayer

Ved at give din tilladelse til at modtage e-mails fra Bayer, kan vi sende dig relevant information om Xarelto®. Det kan være nye studiedata for den/de indikationer, som du behandler i din kliniske hverdag, doseringsvejledninger, patientrettede materialer, korte "explainer" videoer m.m. Du kan til enhver tid afmelde dig nyheder fra Bayer.
 

Registrer dig

Behandling af blødning opstået under brug af Xarelto®

Følgende anbefalinger afspejler offentliggjorte kliniske studier, konsensuspublikationer, udsagn fra myndigheder og den voksende kliniske erfaring med Xarelto, som nu omfatter behandling på tværs af 8 godkendte indikationer gennem 12 år*,7,14

Anbefalede strategier til behandling af blødningshændelser1

Managing Bleeding

FFP = frisk frosset plasma; PCC = protrombinkomplekskoncentrat;

Generel håndtering af akut blødning1

Individualisér håndteringen baseret på blødningens sværhedsgrad og sted.

Udskyd eller afbryd den igangværende behandling med Xarelto.1,7

Behandl symptomer i henhold til blødningens sværhedsgrad:

  • Mekanisk kompression
  • Kirurgisk hæmostase med procedurer for blødningskontrol
  • Væskebehandling og hæmodynamisk støtte
  • Blodprodukter (erytrocytkoncentrat og frisk frosset plasma)

Anbefalinger for behandling af alvorlig, livstruende blødning1

I de sjældne tilfælde af en livstruende blødning, er prioriteten at redde patienten hurtigt ved universelle strategier, der kan stoppe eller reducere blødningen. I henhold til de seneste internationale retningslinjer skal det overvejes at bruge en ikke-specifik antidot med bredt virkeområde, såsom PCC, eller en specifik antidot.

Overdosering af Xarelto1,7

Aktivt kul kan hjælpe med at reducere absorptionen af Xarelto ved anvendelse inden for 2 timer efter en formodet overdosis.

Dialyse er ikke effektivt på grund af den høje proteinbinding.

Hvis en overdosis ledsages af blødning, skal ovenstående behandlingsmetoder følges.

Efter ophør af blødning2

Vurdér risikoen for re-trombose og genstart Xarelto i den korrekte dosering, når det er passende.

Referencer

Authentication Modal