Sikker og korrekt anvendelse af Bayers lægemidler af vores højeste prioritet. Udskriv Xarelto uden skade.

Denne del af sitet indeholder dels praktisk vejledning og værktøjer, som kan hjælpe dig med at identificere patienter med forhøjet blødningsrisiko, dels information om, hvordan du kan behandler dine patienter korrekt.  

Hold dig opdateret om nyt fra Bayer

Ved at give din tilladelse til at modtage e-mails fra Bayer, kan vi sende dig relevant information om Xarelto®. Det kan være nye studiedata for den/de indikationer, som du behandler i din kliniske hverdag, doseringsvejledninger, patientrettede materialer, korte "explainer" videoer m.m. Du kan til enhver tid afmelde dig nyheder fra Bayer.
 

Registrer dig

Xarelto® - ansvarlig brug

Blødning er et spørgsmål om sikkerhed og relateret til alle typer antikoagulationsbehandling

Alle godkendte antikoagulantia har en positiv nytte-risikoprofil. Men alle antikoagulantia kan medføre en øget risiko for blødning.1

Individual Assessment

Nogle patienter har større risiko for blødning

Til hvilke patienter skal man være forsigtig med at ordinere Xarelto - og til hvilke patienter bør man slet ikke ordinere Xarelto?

Increase risk of bleeding

Se pligttekst for sikkerhedsinformation og forholdsregler ved brug.

Xarelto anbefales ikke til patienter med øget blødningsrisiko, såsom:2

  •  medfødte eller erhvervede blødersygdomme
  •  ukontrolleret alvorlig arteriel hypertension
  •  anden mave-tarm-sygdom uden aktiv sårdannelse, som potentielt kan medføre blødningskomplikationer (f.eks. inflammatorisk tarmsygdom, oesophagitis, gastritis og gastroesofageal reflukssygdom)
  •  vaskulær retinopati
  •  bronkiektasi eller tidligere blødning i lungerne

Yderligere information om dosering og selektionskriterierne for valg af patienter findes i folderen "Vejledning til den ordinerende læge".

Læs mere

Vigtigheden af patientuddannelse og compliance

En stor del af ansvaret for korrekt brug af antikoagulationsbehandling ligger hos patienten. For at få en optimal beskyttelse mod blodpropper, skal patienten tage Xarelto nøjagtigt som ordineret.

 

Det er afgørende, at dine patienter forstår vigtigheden af fortsat an­ti­ko­a­gu­la­tions­be­hand­ling.

 

Patienterne skal også kunne genkende tegn og symptomer på blødning og vide, hvornår de skal søge lægehjælp.

 

Patientinformation og uddannelsesvideoer kan hjælpe dig med at formidle denne vigtige information til dine patienter.

 

Ved at følge retningslinjerne for sikker og ansvarlig ordinering af Xarelto, kan du hjælpe dine patienter til at få størst gavn af behandlingen, uden at udsætte dem for unødige risici. 

Referencer

Authentication Modal