Hold dig opdateret om nyt fra Bayer

Ved at give din tilladelse til at modtage e-mails fra Bayer, kan vi sende dig relevant information om Xarelto®. Det kan være nye studiedata for den/de indikationer, som du behandler i din kliniske hverdag, doseringsvejledninger, patientrettede materialer, korte "explainer" videoer m.m. Du kan til enhver tid afmelde dig nyheder fra Bayer.
 

Registrer dig

Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser ved perifer arteriesygdom

Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser ved perifer arteriesygdom

Xarelto er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD), som har høj risiko for iskæmiske hændelser.1

Beskyttelse begynder med at lære patienten at kende

Hvordan beskytter du patienter med perifer arteriesygdom?

Protection starts with getting to know your patient

Hvordan ser fremtiden efter revaskularisering ud for patienterne?

Kender du til dine patienters risici?

Protection starts with getting to know your patient

 

 

Optimer behandlingsresultaterne for dine revaskulariserede patienter med perifer arteriesygdom

Hvordan ser langsigtet beskyttelse ud for dig?

Protection starts with getting to know your patient

Primært effektresultat sammensat af ALI, større amputation med vaskulær ætiologi, myokardieinfarkt, iskæmisk slagtilfælde eller kardiovaskulær død. † RRR blev beregnet som 1-HR.

Hvor mange patienter kan have gavn af yderligere behandling?

Find ud af, hvor mange patienter kan have gavn af den beskyttelse, du giver dine patienter

Protection starts with getting to know your patient

For 1000 patienter med perifer arteriesygdom, der er blevet revaskulariseret, vil Xarelto 2,5 mg x2 dgl. plus ASA 100 mg x1 dgl. over et år:2

  • forhindre 36 alvorlige vaskulære hændelser*

  • medføre 3 TIMI alvorlig blødning vs. ASA 100 mg OD

ALI, større amputation med vaskulær ætiologi, myokardieinfarkt, iskæmisk slagtilfælde eller kardiovaskulær død (= studiets primære effektendepunkt).

Beskyttelse af patienterne fortsætter umiddelbart efter revaskularisering

Beskyt dine patienter mod alvorlige vaskulære hændelser

Behandling med Xarelto initieres umiddelbart efter revaskularisering*

Protection starts with getting to know your patient

Efter vellykket perifer revaskularisering og etablering af hæmostase. † Xarelto 2,5 mg skal anvendes med forsigtighed hos patienter med AKS og CAD/PAD ≥75 år ved samtidig administration med ASA alene eller med ASA plus clopidogrel eller ticlopidin. Behandlingens risk/benefit-forhold skal bedømmes regelmæssigt for den individuelle patient.1

BD = to gange dagligt; CI = konfidensinterval; HR = hazard ratio; MI = myokardieinfarkt; NNT = Number Needed to Treat; OD = én gang dagligt; PAD = perifer arteriesygdom; RRR = relativ risikoreduktion

Referencer

Authentication Modal