Xarelto® (rivaroxaban) Doseringsvejledning

Dosing Instructions

Doseringsanvisninger

Medicine with food image

Xarelto 15 mg og 20 mg skal tages med mad.

Anvendes med forsigtighed til patienter med CrCl 15-29 ml /min. samt til patienter med nedsat nyrefunktion og samtidig administration af lægemidler, som øger koncentrationen af rivaroxaban i plasma

Referencer

Authentication Modal