Doseringsvejledning

Dosing Instructions

Doseringsanvisninger

Medicine with food image

Xarelto 15 mg og 20 mg skal tages med mad.
Xarelto 2,5 mg og 10 mg kan tages med eller uden mad.

* Rekommanderes ikke til patienter med CrCl <15 ml/min. Anvendes med forsigtighed blandt patienter med CrCl 15-29  ml/min. og blandt patienter med CrCl 30-49 ml.min. (2,5 mg og 10 mg) eller med nedsat nyrefunktikon (15 mg, 20 mg) som samtidig behandles med andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

Referencer

Authentication Modal